Distribuitoare

Distribuitoarele sunt elemente electrohidraulice ce pot îndeplini următoarele funcţii:

  • funcţia de distribuţie: realizează diferite conexiuni hidraulice între racorduri;
  • funcţia de reglare: reglează debitul pe circuitele realizate între racorduri.

Elementele care îndeplinesc numai prima funcţie se numesc distribuitoare direcţionale şi trebuie să introducă pierderi de presiune minime între racorduri pentru a nu afecta randamentul transmisiilor din care fac parte.

Elementele care realizează funcţia de reglare se numesc distribuitoare de reglare, iar din punctul de vedere al teoriei sistemelor, sunt amplificatoare mecanohidraulice (raportul dintre puterea hidraulică comandată şi puterea mecanică necesară pentru comandă este mult mai mare ca 1).

TFV distribuitoare hidraulice.