Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC TFV Hidraulic SRL, cu sediul în Focșani, Vrancea, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.tfv.ro („Site-ul”).


Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al Site-ului, SC TFV Hidraulic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, IP, data și ora transmiterii formularelor (solicitare oferta, formular contact), dispozitiv, sistem de operare, browser, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul Site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul plasării unei solicitări de oferta prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului: formular de contact, formular de solicitare oferta, sistem de chat tawk.to implementat pe site.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC TFV Hidraulic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți client al Site-ului, SC TFV Hidraulic SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, SC TFV Hidraulic SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:


Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, SC TFV Hidraulic SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina SC TFV Hidraulic SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar – contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC TFV Hidraulic SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC TFV Hidraulic SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.


Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC TFV Hidraulic SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină SC TFV Hidraulic SRL în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului, ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:


Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC TFV Hidraulic SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.


Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să ne contactați utilizând datele din secțiunea de contact.